De Kinderen Scheiden Mee (Zandkastelenprogramma®)

Hoe vertel je het aan jullie kind(eren) ? 

Het is hartverscheurend om de schok, de boosheid en het verdriet op het gezicht van jullie kind te zien; dit zijn echter normale en gezonde reacties. Je kunt jullie kind niet tegen deze gevoelens beschermen. Maar je kunt hem wel behoeden voor onnodige verdriet en extra zorgen en angsten. Praktijk SKETCH biedt de mogelijkheid om samen met u het gesprek voor te bereiden.

De Kinderen Scheiden Mee werkt volgens de internationale methodiek van Het Zandkastelenprogramma® en is zowel individueel als in groepsverband mogelijk.

Tijdens het proces van echtscheiding zult u als ouder merken dat u tijd nodig heeft om alles te verwerken en een plaatsje te geven. U praat hierover en deelt hiermee uw verhaal. Naast ons eigen verdriet willen we als ouder allemaal het allerbeste voor het kind, want de kinderen scheiden mee. We willen allemaal de gevolgen voortvloeiend uit een scheiding zoveel mogelijk beperken wat een positieve uitwerking heeft op de verdere verwerking van de scheiding.

De naam ” zandkastelen” is gekozen vanwege het beeld van een kind dat zijn nieuwe “huis” van zand zorgvuldig vormgeeft, omdat het oude huis is weggevaagd door de golven van een woelige zee. Dit beeld is een metafoor voor de moeilijke weg die elk kind met gescheiden ouders moet bewandelen om in emotioneel opzicht gezond te kunnen opgroeien en toekomstige tegenslagen te kunnen incasseren.

Als coach van De Kinderen Scheiden Mee kan ik u hierbij ondersteunen. Er wordt gewerkt volgens de internationale methodiek van het Zandkastelenprogramma ® . Dit is erkend en bewezen effectief, afkomstig uit Amerika en onderscheidt zich doordat het preventief en kortdurend is. Het is afgestemd op de leeftijdscategorie. Er vindt terugkoppeling plaats met u als ouders.

Voorafgaand aan De Kinderen Scheiden Mee workshop vindt er een ouderbijeenkomst plaats. U verkrijgt dan informatie over o.a. :

 • Doel en meerwaarde van De Kinderen Scheiden Mee workshop
 • Uw rol als ouder
 • Uitleg over hoe een kind een scheiding ervaart
 • Rol van de coach

Het programma draagt bij aan het voorkomen/verminderen van problemen voortvloeiend uit de scheiding en brengt de verwerking van de echtscheiding op gang. 

We zien vaak dat kinderen zelf oorzaken bedenken of zichzelf de schuld geven van de scheiding en dit niet uiten bij ouders vanwege de loyaliteit. Tijdens De Kinderen Scheiden Mee workshop verkrijgen we meer inzicht in hoe uw kind de scheiding ervaart, waardoor we beter de problemen die zich voordoen in een vroeg stadium kunnen onderkennen en aanpakken. Middels het programma wordt de verwerking van de scheiding op gang gebracht.

Tijdens de workshop wordt uw kind extra gehoord, gezien en erkend. Er wordt gewerkt aan o.a. het uiten van gevoelens, het ontdekken van krachten, het verkrijgen van inzicht in de scheiding. Het delen met lotgenoten biedt kansen om te leren van elkaar en elkaar kracht te geven.

Eén dagdeel:

 • met andere kinderen samen die allemaal in een scheiding zitten. Een middag waarin we werken aan onder andere het uiten van gevoelens, het ontdekken van krachten en kwaliteiten, het verkrijgen van inzicht in de scheiding en de uitdaging om hiermee om te gaan.
 • met een afsluiting met u als ouder erbij,   zodat u daarna samen verder kunt met de verwerking van de scheiding waarbij er voor de kinderen een basis is gelegd om het een plaatsje te geven.

Een moment voor uw kind omdat we als ouders toch allemaal het allerbeste willen voor ons kind in deze periode van scheiding.

Wat in ieder geval aan bod zal komen:

 • Een scheiding is nooit de schuld van het kind;
 • De ouders blijven altijd de vader en de moeder van het kind, waar ze ook wonen en hoe vaak het kind ze ook ziet;
 • Iedereen maakt fouten;
 • Ouders blijven van hun kinderen houden;
 • Ouders komen niet meer bij elkaar.

Eén dagdeel voor 85 euro per kind door een deskundige speciaal voor uw kind waarin niets moet maar mag,  Daarnaast is er altijd een mogelijkheid om het traject te verlengen middels individuele coaching.

Praktijk SKETCH heeft tevens contacten met verschillende mediators.

Er wordt doorlopend het groepsprogramma De Kinderen Scheiden Mee aangeboden voor zowel basisschoolleerlingen als middelbare school leerlingen.

Individuele workshops kunnen doorgaans op korte termijn gestart worden.

Heeft u nog vragen?

Download hier het gratis het E-book om te lezen hoe kinderen het beleven. Zodat ouders en kinderen toch nog lang en gelukkig samen in twee huizen kunnen leven …

Mail mij gerust

info@praktijksketch.nl

Of bel : 0651927413