Aanbod

Coaching voor kinderen in scheiding

Wist je dat een echtscheiding eigenlijk ook rouwverwerking is en dus ook voor de kinderen ?

Een coachingstraject met het programma De Kinderen Scheiden Mee bestaat uit ca. 3 momenten en draagt bij aan het voorkomen en verminderen van problemen voortvloeiend uit de scheiding. Ook de ouders worden hierbij betrokken, om ook de communicatie tussen ouder en kind bij scheiding te versterken.

Het zal vaak lijken alsof alles goed gaat met het kind, maar is dat ook echt zo? Wat zou het voor jezelf als ouder betekenen als je hier een antwoord op kan krijgen?

Explosief gedrag op school en/of thuis

Laat uw kind met regelmaat ongewenst gedrag zien thuis waardoor de spanning oploopt of loopt de spanning op school tussen uw kind en de leerkracht/klasgenoten op en lijkt het niet meer te keren ?

Een coachingstraject waarin ouders, kind en school samenwerken kan wel degelijk het verschil maken en het welbevinden van iedereen positief beïnvloeden. Geen adviezen op afstand, maar COACHING ON THE JOB, daar waar het zich afspeelt, zoals bijvoorbeeld IN de groep op school.

Wat zou het voor jou als ouder betekenen als je kind weer met plezier naar school gaat ?

Offerte aanvragen

Of bel 0651927413